LAPSET JA NUORET

Laadukas varhaiskasvatus

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Laadukkuuteen kuuluu pieni ryhmäkoko, pysyvä henkilökunta sekä riittävä hoitajamitoitus. Laadukas päivähoito on ensiarvoisen tärkeää myös lasten vanhempien työssäkäynnin kannalta. Jos päivähoitoa tai sen aloitusta ei koeta lapsen kasvun ja kehityksen kannalta turvalliseksi, vanhemmat eivät uskalla palata vanhempainvapaalta takaisin työelämään. Tästä syystä päivähoidon laatuun sekä aloitukseen panostaminen on tärkeää.

Olen itse pyörittänyt omien lasteni päiväkotiajan yksityistä 15 lapsen ja kolmen hoitajan kodinomaista päiväkoti Pihlajaa. Toimin myös Päiväkoti Pihlajan kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Päiväkodin tutun ja turvallisen ilmapiirin takia minun oli helppo palata vanhempainvapaaltani päivätyöhöni ohjelmistoinsinööriksi.

Yksityiset päiväkodit ovat vanhemmille arvokas lisä lasten päivähoitopaikkaa valittaessa. Tästä syystä kaupungin yksityisen päivähoidon tuen tulisi olla sellainen, että kaikilla vanhemmilla olisi mahdollisuus valita kunnallisen päivähoidon lisäksi myös yksityinen vaihtoehto. Tuen pitäisi olla myös sen suuruinen, että yksityisten päiväkotien pyörittäminen on toimijoille mahdollista.

Erityisen tuen tarve

Erityisen tuen tarpeisia lapsia ja heidän vanhempiaan on paljon. Itse olen yksi heistä. Esikoiseni diagnosoitiin 2,5-vuotiaana neuroepätyypilliseksi lapseksi ja vuotta myöhemmin ADHD-lapseksi. Erityisen tuen tarpeiset lapset ja heidän vanhempansa voivat olla todella kovilla. Itse olin. Tästä syystä erilaisia perheelle räätälöityjä tukimuotoja täytyy olla saatavilla. Tällä turvataan, että myös erityisen tuen tarpeiset lapset ja heidän vanhempansa voivat mahdollisimma hyvin ja lapsesta kasvaa onnellinen nuori ja aikuinen. Oma nyt 15-vuotias esikoiseni on tällä hetkellä onnellisessa parisuhteessa ja panostaa peruskoulun viimeiseen luokkaan, jotta pääsisi opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Harrastusmahdollisuudet

Lapsille ja nuorille pitää tarjota mahdollisuus harrastaa, vaikka perheen taloudellinen tilanne olisi heikko. Kunnan tulee tarjota jokaiselle peruskouluikäiselle vähintään yksi mieluisa harrastus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa kunnille harrastusavustusta keväällä 2021 pilotoidussa Suomen mallin harrastaminen -hankkeessa. Tämä on hanke, johon Tampereenkin pitää nyt panostaa.

Turvallinen koulu

Kouluun pitäisi olla aina turvallista ja vähintään perus kivan arjen mukavaa mennä. Lähes kaikki tamperelaiset lapset ovat kunnallisissa kouluissa. Tästä syystä kunnan pitää varmistaa, ettei ketään kohdella koulussa kaltoin ja että kaikilla olisi kavereita. Tätä varten tarvitsisimme kouluihin ja varsinkin välitunneille lasten yhteisleikittäjiä. Yhteiset pelit ja leikit, joihin kaikki otetaan mukaan ja joissa huolehditaan, ettei ketään syrjitä tai kiusata, nostattavat ryhmähenkeä ja täten oppilaiden viihtymistä koulussa.

Itse vedän kesäisin viiden päivän 9-14-vuotiaiden lasten peli- ja koodileirejä. Leireille osallistuu paljon koulussa kiusattuja lapsia. Siksi teemme kaikkemme, että lapset saisivat kokemuksen olla oma arvostettava itsensä eikä kukaan kiusaa. Tämä on mahdollista, kun kiusaamisen puututaan heti ensimmäisestä naurahduksesta tai vähättelevästä lausahduksesta alkaen. Kiusaamisen kitkeminen vaatii paikalla olevia, kiusaamiseen puuttuvia aikuisia.

Lasten digitaidot

Maailma digitalisoituu huikeaa vauhtia. Minäkään en seiso nyt torilla teille juttelemassa vaan viestin teille digitaalisesti. Nämäkin vaalit olisi turvallisinta hoitaa verkkoäänestyksellä ja seuraavat todennäköisesti jo hoidetaankin. Etäopetusjärjestelmien sekä älylaitteiden ansiosta lapset pystyvät pandemiasta huolimatta käymään koulua.

Meillä on nykyään sovelluksia asioihin, joita aikaisemmin hoidimme kynällä ja paperilla tai soitimme tai kävelimme kohteeseemme. Enää ei juuri käytetä paperikarttoja ja pöytävaraukset sekä kampaaja-ajat varataan sovelluksilla. Lasten palaaminenkin on muuttunut. Jos minä pelasin lapsena jotakin, niin se oli Kimble, Monopoli tai lentopallo. Ei haitannut vaikka olisi käyttänyt pelaamiseen koko päivän. Jos omat lapseni pelaavat koko päivän, niin se on Movie Star Planet, Among Us tai Rainbow six: siege.

Koska me jo nyt lähes kaikki ikään, sukupuoleen tai muuhunkaan katsomatta käytämme älylaitteita sovelluksineen usealla eri elämän alueella, älylaitteiden ja sovellusten sielunelämän ymmärtämisen pitäisi olla osa yleissivistävää opetusta.

Olen kehittänyt lasten ja nuorten ohjelmointiopetuspedagogiikkaa vuodesta 2016 sekä opettanut satoja lapsia ohjelmoimaan. Ohjelmointi on kuulunut tämän saman ajan perukoulujen opetussuunnitelmaan, mutta kouluille ei olla tarjottu tarpeeksi resursseja ohjelmointiopetuksen järjestämiseen. Tästä syystä ohjelmointiopetus on ollut useassa tamperelaiskoulussa vähäistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut aiheen tiimoilta vuoden 2021 alussa Uudet lukutaidot -hankkeen. Tämä on hanke, johon Tampereenkin pitäisi nyt panostaa.